Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Chrzelice

Inwestycja realizowana jest dzięki współfinansowaniu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 10000000,00 zł brutto.


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (122,79KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (81,86KB)


Uwaga. Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – przy ul. Prudnickiej 43 w Białej, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.09.2023 r. do godz. 10:00


PDFOdpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2023.pdf (70,90KB)


PDFOdpowiedzi na wniosek z dnia 21.09.2023.pdf (123,87KB)


PDFUmowa o przyłączenie Tauron.pdf (1,43MB)

PDFWarunki Tauron.pdf (1,52MB)


PDFOdpowiedzi na wniosek z dnia 14.09.2023.pdf (77,14KB)


WAŻNE - ZMIANA PFU


PDFOgłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia.pdf (145,91KB)


PDFCzęść I - SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SWZ.pdf (453,86KB)

PDFCzęść II - WZÓR UMOWY.pdf (321,38KB)

PDFCzęść III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (63,27KB)


PDFZałącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf (118,59KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx (14,22KB)
XLSXZałącznik nr 1.1 - Wykaz cen.xlsx (14,20KB)
PDFZałącznik nr 1.1 - Wykaz cen.pdf (187,41KB)
PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf (67,74KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx (11,82KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wykaz osób.pdf (86,38KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx (10,28KB)
PDFZałącznik nr 3.1 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.pdf (70,99KB)
DOCXZałącznik nr 3.1 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.docx (128,67KB)
PDFZałącznik nr 4 - Wykaz robót.pdf (105,32KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz robót.docx (10,70KB)
PDFZałącznik nr 5 - Gwarancja jakości.pdf (78,15KB)
DOCXZałącznik nr 5 - Gwarancja jakości.docx (131,48KB)
PDFZałącznik nr 6 - Projekt Funkcjonalno-Użytkowy PFU.pdf (3,10MB)
PDFZałącznik nr 7 - Wykaz prac do PFU przedmiar robót.pdf (90,02KB)

PDFOpinia geotechniczna.pdf (9,49MB)

PDFDokumenty formalne.pdf (12,90MB)

PDFMapa A0.pdf (10,35MB)