Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zrealizowane projekty

  • flaga_ue.jpeg

    Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała

    w ramach działania 5.4 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" V Oś priorytetowa "Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Umowa o dofinansowane nr RPOP.05.04.00-16-0006/16 z dnia 3 lutego 2017 roku.

  • flaga_ue.jpeg

    Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opolskiej w miejscowości Biała

    w ramach działania 5.4 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" V Oś priorytetowa "Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Umowa o dofinansowane nr RPOP.05.04.00-16-0005/16 z dnia 3 lutego 2017 roku.