Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (159,05KB)


PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf (82,82KB)


PDFSprostowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).pdf (86,44KB)


PDFOgłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia.pdf (141,24KB)

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 w zakresie zmian przepisów, które dotyczą przemieszczania się, spotykania się oraz udział  w różnych wydarzeniach (limity osobowe) Zamawiający dokona otwarcia ofert bez udziału osób trzecich. Zamawiający zapewnia transmisję on-line z otwarcia ofert. Link do transmisji z otwarcia ofert zostanie udostępniony przed otwarciem ofert na stronie internetowej Zamawiającego w zakładkach http://bip.wikbiala.pl/49/63/ogloszenia-biezace.html.


PDFSIWZ WiK OCZYSZCZALNIA_ROZBUDOWA.pdf (449,85KB)
PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).pdf (111,95KB)
PDFWzór umowy.pdf (257,76KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx (14,13KB)
PDFZałącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf (157,47KB)
DOCXZałącznik nr 1.1 - Wykaz cen.docx (15,26KB)
PDFZałącznik nr 1.1 - Wykaz cen.pdf (167,93KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx (11,51KB)
PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf (80,54KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx (10,24KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wykaz osób.pdf (106,98KB)
DOCXZałącznik nr 3.1 - Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień.docx (128,66KB)
PDFZałącznik nr 3.1 - Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień.pdf (86,64KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz robót.docx (10,67KB)
PDFZałącznik nr 4 - Wykaz robót.pdf (132,49KB)
PDFZałącznik nr 5 - Gwarancja jakości.pdf (84,59KB)
DOCXZałącznik nr 5 - Gwarancja jakości.docx (131,43KB)


PDFOGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf (385,42KB)
PDFOPIS PPOŻ WIATA.pdf (150,70KB)
PDFOPIS wiata.pdf (332,26KB)
PDFPZT.pdf (1,18MB)
PDFSTWIOR-Instalacje Sanitarne.pdf (132,76KB)
PDFWiata magazynowa-WiK-PRZEDMIAR.pdf (80,34KB)

PDFA1.pdf (532,24KB)
PDFA2.pdf (543,31KB)
PDFA3.pdf (1,43MB)
PDFA4.pdf (366,46KB)
PDFA5.pdf (605,06KB)
PDFA6.pdf (1,10MB)
PDFA7.pdf (689,35KB)
PDFA8.pdf (608,43KB)