Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf


PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf


PDFSprostowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).pdf


PDFOgłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia.pdf

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 w zakresie zmian przepisów, które dotyczą przemieszczania się, spotykania się oraz udział  w różnych wydarzeniach (limity osobowe) Zamawiający dokona otwarcia ofert bez udziału osób trzecich. Zamawiający zapewnia transmisję on-line z otwarcia ofert. Link do transmisji z otwarcia ofert zostanie udostępniony przed otwarciem ofert na stronie internetowej Zamawiającego w zakładkach http://bip.wikbiala.pl/49/63/ogloszenia-biezace.html.


PDFSIWZ WiK OCZYSZCZALNIA_ROZBUDOWA.pdf
PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).pdf
PDFWzór umowy.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
PDFZałącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf
DOCXZałącznik nr 1.1 - Wykaz cen.docx
PDFZałącznik nr 1.1 - Wykaz cen.pdf
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx
PDFZałącznik nr 3 - Wykaz osób.pdf
DOCXZałącznik nr 3.1 - Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień.docx
PDFZałącznik nr 3.1 - Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień.pdf
DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz robót.docx
PDFZałącznik nr 4 - Wykaz robót.pdf
PDFZałącznik nr 5 - Gwarancja jakości.pdf
DOCXZałącznik nr 5 - Gwarancja jakości.docx


PDFOGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf
PDFOPIS PPOŻ WIATA .pdf
PDFOPIS wiata.pdf
PDFPZT.pdf
PDFSTWIOR-Instalacje Sanitarne.pdf
PDFWiata magazynowa-WiK-PRZEDMIAR.pdf

PDFA1.pdf
PDFA2.pdf
PDFA3.pdf
PDFA4.pdf
PDFA5.pdf
PDFA6.pdf
PDFA7.pdf
PDFA8.pdf