Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białej przy ul. Stare Miasto 24 m.3

Strona archiwalna

 

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BIAŁEJ SP. Z O.O.

48-210 BIAŁA , UL.PRUDNICKA 43

Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o. , zgodnie z Uchwałą Wspólników w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Białej przy ul. Stare Miasto 24 m.3 wraz z przynależnym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu ogłasza :

I przetarg nieograniczony pisemny

1. Oznaczenie i opis nieruchomości

mieszkanie położone jest w Białej przy ul. Stare Miasto 24 , nr księgi wieczystej – 39542 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku. Lokal mieszkalny ( pokój z aneksem kuchennym , pokój łazienka, WC ) oznaczony nr 3 o pow. użytkowej 45,91 m2, usytuowany na I piętrze budynku mieszkalno-usługowego nr 24 . Budynek wolnostojący , zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie – piwnica o pow. użytkowej 4,05 m2 Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

2. Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi 88.100,00 zł netto (słownie zł.: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto 00/100) do ceny należy doliczyć podatek VAT, który wynosi 8,00 %

Ofertę przetargową należy złożyć w siedzibie Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o. 48-210 Biała ul. Prudnicka 43 w pok. nr 5, w terminiedo dnia 27 kwietnia 2012 r. do godziny 11.00.  w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Przetarg  na  sprzedaż  mieszkania" :

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium.

Wadium w wysokości 8.900 zł należy wpłacić najpóźniej do 26 kwietnia 2012 r. na rachunek WiK w Białej sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Białej nr 63 8903 0002 2001 0000 2394 0001 z dopiskiem„wadium na zakup mieszkania” , za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunki Spółki. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej . Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej . Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w WiK w Białej sp. z o.o. pok. nr 5 , tel. 77 438 76 43 w godz. 7.30 – 14.30 lub na stronie internetowej www.wikbiala.pl

WiK w Białej sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.