Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na mieszkanie położona w Białej przy ul. Stare Miasto 24/5

Strona archiwalna

 

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BIAŁEJ SP. Z O.O. 48-200 BIAŁA , UL.PRUDNICKA 43

 Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o. , zgodnie z Uchwałą Wspólników w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Białej przy ul. Stare Miasto 24 m. 5 wraz z przynależnym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu ogłasza :

I przetarg nieograniczony pisemny

1. Oznaczenie i opis nieruchomości

mieszkanie położona jest w Białej przy ul. Stare Miasto 24 , nr księgi wieczystej – 39542 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku. Lokal mieszkalny ( trzy pokoje , kuchnia z jadalnią , łazienka z WC , przedpokój) oznaczony nr 5 o pow. użytkowej 63,14 m2, usytuowany na poddaszu budynku mieszkalno-usługowego nr 24 . Budynek wolnostojący , zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie – piwnica o pow. użytkowej 4,59 m2 i pomieszczenie gospodarcze usytuowane na poddaszu o pow. 3,68 m2. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

2. Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi 118.000,00 zł netto (słownie zł.: sto osiemnaście tysięcy 00/100) do ceny należy doliczyć podatek VAT, który wynosi 8,00 %

Ofertę przetargową należy złożyć w siedzibie   Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o. 48-210 Biała ul. Prudnicka 43 w pok. nr 5,w terminiedo dnia 22 grudnia 2011 r. do godziny 11.00.  w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Przetarg  na  sprzedaż  mieszkania" :

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium.

Wadium w wysokości 11.800,00 zł należy wpłacić najpóźniej do 21 grudnia 2011 r. na rachunek WiK w Białej sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Białej nr 63 8903 0002 2001 0000 2394 0001 z dopiskiem „wadium na zakup mieszkania” , za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunki Spółki. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej . Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej . Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w WiK w Białej sp. z o.o. pok. nr 5 , tel. 77 438 76 43 w godz. 7.30 – 14.30 lub na stronie internetowej www.wikbiala.pl

WiK w Białej sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.