Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb działania Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej

Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z udzielonym przez Urząd Miejski w Białej zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)wraz z przepisami wykonawczymi.

PDFUchwała nr VII/81/07 z dn. 28.V.2007 Rady Miejskiej w Białej w sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (70,47KB)