Przejdź do treści strony
Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb działania Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej

Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z udzielonym przez Urząd Miejski w Białej zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz następujące przepisy: • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)


wraz z przepisami wykonawczymi.
informację wytworzył(a): Łukasz Wylęgała
za treść odpowiada: Beata Kubis
data wytworzenia: 31.03.2008
Metryczka
 • opublikowano:
  31-03-2008 11:26
  przez: Łukasz Wylęgała
 • zmodyfikowano:
  31-03-2008 11:29
  przez: Łukasz Wylęgała
Dane jednostki:

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o. o.
48-210 Biała
ul. Prudnicka 43
NIP: 755-000-64-60 REGON: 530575262

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 76 43
fax: 77 438 76 43
e-mail: wik@wikbiala.pl
strona www: bip.wikbiala.pl