Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

  
1. Opis procedury:
 
1.1  Wystąpienie osoby zainteresowanej z wnioskiem o przyłączenie do sieci    (druk do pobrania na osobnym pliku). Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:
-          dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
-          aktualną mapę sytuacyjną w skali 1:500 lub 1:1000, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
1.2 Zakład określa warunki techniczne przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy.
 
2. Terminy:
Zakład   zobowiązany   jest    wydać   warunki  techniczne   przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
3. Osoby załatwiające:
Jacek Czerwiński – Kierownik Działu Eksploatacji i Usług
Hubert Kołek – Mistrz D.S. Eksploatacji
 tel.: 0 77 438 76 43 w. 25, Biała ul. Prudnicka 43
      
4. Koszty:
Koszt wydania warunków technicznych regulowany jest w kasie spółki lub przelewem na konto spółki
 
5. Podstawa prawna:
 
5.1 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  obowiązujący na terenie Gminy Biała
5.2  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.)
Regulamin