Przejdź do treści strony
Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Udzielanie informacji dotyczących realizacji oferowanych usług

1. Informacje udzielane są w ciągu:
- natychmiast – w sprawie zaistniałych awarii wodociągowych lub kanalizacyjnych.
- 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu  usunięcia zakłóceń w świadczeniu usług.
- 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia zakłóceń w świadczeniu usług.
- 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia wymagające postępowania wyjaśniającego

2. Osoby załatwiające:
2.1  W dni robocze od 700 do 15 00. 
- informacje w zakresie dostarczania wody:
Jacek Czerwiński – Kierownik Działu Eksploatacji i Usług
Hubert Kołek – Mistrz D.S. Eksploatacji
 tel.: 0 77 438 76 43 w. 25, Biała ul. Prudnicka 43
 
- informacje w  zakresie odbioru ścieków:
Jacek Czerwiński – Kierownik Działu Eksploatacji i Usług
Hubert Kołek – Mistrz D.S. Eksploatacji
 tel.: 0 77 438 76 43 w. 25, Biała ul. Prudnicka 43
 
- informacje w sprawie obowiązujących taryf i opłat za usługi:
- Beata Kubis - główna Księgowa
Informacje można uzyskać pod następującym nr telefonu: 0 77 438 76 43
Metryczka
  • opublikowano:
    07-12-2006 14:08
    przez: Władysław Podróżny
  • zmodyfikowano:
    05-09-2007 14:51
    przez: Piotr Kurpiel
Dane jednostki:

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o. o.
48-210 Biała
ul. Prudnicka 43
NIP: 755-000-64-60 REGON: 530575262

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 76 43
fax: 77 438 76 43
e-mail: wik@wikbiala.pl
strona www: bip.wikbiala.pl