Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawieranie umów z odbiorcami usług


1. Opis procedury:
1.1  Wystąpienie osoby, której nieruchomość została podłączona do sieci z wnioskiem o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków (druk do pobrania na osobnym pliku). Do wniosku osoba ubiegająca się o zawarcie umowy załącza:
- protokół odbioru przyłączy podpisany przez przedstawiciela zakładu,
- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przyłączy.
- akt notarialny, akt własności lub inny dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do nieruchomości
1.2   Spółka zawiera umowę  w dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz przekazuje wnioskodawcy.

2. Terminy:
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zawierana jest niezwłocznie .
 
3. Osoby załatwiające:
Tracz Krzysztof – Specjalista D.S. Sprzedaży i Obsługi Klientów
tel.: 0 77 438 76 43, Biała ul. Prudnicka 43
 
4. Koszty:
Umowy zawiera się nieodpłatnie.
 
5. Podstawa prawna:
5.1 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  obowiązujący na terenie Gminy Biała.
 
5.2  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.)