Przejdź do treści strony
Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
50514288497245824353401688100000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
482141424189419045864399425143023974390435454408
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257325793329347632133481328736383381349234624399
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
264020652724297528502708253032082152219117661761
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
171024182672271625542745238824962664264418321965
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000001611759
 1. Ogłoszenia bieżące
  Wyświetleń: 34360
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 33326
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 16031
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8735
 5. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3383
 6. Organy Spółki
  Wyświetleń: 2957
 7. Umowa Spółki
  Wyświetleń: 2951
 8. Działy i stanowiska
  Wyświetleń: 2588
 9. Dział techniczny
  Wyświetleń: 2520
 10. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2457
 11. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2397
 12. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2376
 13. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2310
 14. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2275
 15. Tryb działania Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej
  Wyświetleń: 2254
 16. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu
  Wyświetleń: 2235
 17. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1920
 18. Regulaminy udzielania zamówień
  Wyświetleń: 1824
 19. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1814
 20. Przetarg Koparko Ładowarka
  Wyświetleń: 1804
 21. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opolskiej w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1668
 22. Modernizacja - przebudowa kąpieliska otwartego w Białej (27.09.2010)
  Wyświetleń: 1589
 23. Usługa wykonania Studium wykonalności
  Wyświetleń: 1554
 24. Przetarg Nieograniczony na Zakup samochodu- śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych
  Wyświetleń: 1518
 25. Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej
  Wyświetleń: 1491
 26. Przetarg nieograniczony na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączeniową w rejonie ul. Rynek, Kościuszki, Prudnickiej i Kilińskiego
  Wyświetleń: 1438
 27. PRZETARG NIEOGRANICZONY: Budowa kanalizacji sanitarnej w Białej wraz z przerzutem ścieków z oczyszczalni miejskiej do oczyszczalni ścieków firmy ecoBIONICA Zuzanny Bożek
  Wyświetleń: 1438
 28. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej dostawa licencji programu antywirusowego
  Wyświetleń: 1399
 29. Zawieranie umów z odbiorcami usług
  Wyświetleń: 1363
 30. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 1337
 31. Udzielanie informacji dotyczących realizacji oferowanych usług
  Wyświetleń: 1327
 32. Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu dwuosiowym.-UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1261
 33. Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu dwuosiowym.
  Wyświetleń: 1256
 34. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 800 000,00 zł
  Wyświetleń: 1210
 35. ZAPYTANIE O CENĘ Kosztów pozyskania i obsługi kredytu długoterminowego na realizację zadania Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej
  Wyświetleń: 1199
 36. Wykonanie projektu budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej przy ul. Kilińskiego 3 wraz z infrastrukturą (08-03-2011)
  Wyświetleń: 1195
 37. Ogłoszenie o zamówieniu zakup materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej dla gminy Biała (29.07.2009)
  Wyświetleń: 1188
 38. Lokal użytkowy - garaż przy ul. Stare Miasto
  Wyświetleń: 1158
 39. Działka gruntu nr 1339/2 arkusz mapy 21 o pow. 0,2176 ha położona w Białej przy ulicy Stare Miasto
  Wyświetleń: 1152
 40. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białej przy ul. Stare Miasto 24 m.4
  Wyświetleń: 1147
 41. Ogłoszenie o zakupie posypywarki i pługu odśnieżnego
  Wyświetleń: 1143
 42. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy okien, drzwi i podobnych elementów (09.09.2009)
  Wyświetleń: 1117
 43. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białej przy ul. Stare Miasto 24 m.3
  Wyświetleń: 1096
 44. Przetarg na mieszkanie położona w Białej przy ul. Stare Miasto 24/5
  Wyświetleń: 1077
 45. Zapytanie ofertowe na usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscow. Biała" - ponowne
  Wyświetleń: 1070
 46. Ogłoszenie o przetargu na zakup samochodu ciężarowego bramowego do wywozu kontenerów
  Wyświetleń: 1059
 47. Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za świadczone usługi
  Wyświetleń: 1059
 48. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1036
 49. Zapytanie ofertowe na usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscow. Biała"
  Wyświetleń: 1001
 50. Zapytanie ofertowe na usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscow. Biała"
  Wyświetleń: 980
 51. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych przy pomocy kart paliwowych - elektronicznych dla pojazdów (23.03.2010)
  Wyświetleń: 970
 52. Sprzedaż działki położonej w Białej przy ul. Kilińskiego 3 (I przetarg nieograniczony pisemny)
  Wyświetleń: 961
 53. Zapytanie ofertowe na usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscow. Biała" - 9.06.2017 r
  Wyświetleń: 911
 54. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 871
 55. Zapytanie ofertowe na usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opolskiej w miejscowości Biała"
  Wyświetleń: 867
 56. Ogłoszenie o zamówieniu zakup cysterny asenizacyjnej przeznaczonej do ssania, tłoczenia i transportu cieczy i zawiesin z zawartością materiałów stałych do 30%. z montażem na używanym ciągniku siodłowym MAN 19.463 (zmiana funkcji pojazdu)
  Wyświetleń: 860
 57. Wykonanie części robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 845
 58. Taryfa za wodę
  Wyświetleń: 774
 59. Do pobrania
  Wyświetleń: 666
Dane jednostki:

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o. o.
48-210 Biała
ul. Prudnicka 43
NIP: 755-000-64-60 REGON: 530575262

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 76 43
fax: 77 438 76 43
e-mail: wik@wikbiala.pl
strona www: bip.wikbiala.pl